Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties
VNB is lid van de NBAV. De NBAV behartigt enerzijds de belangen van de aangesloten leden, anderzijds zet zij zich in voor integratie en emancipatie van de reiziger met functiebeperkingen en maakt zij het reisaanbod en de aangepaste vakantieaccommodaties voor hen inzichtelijk. De kwaliteit van de aangesloten organisaties en de accommodaties wordt getoetst aan de keurmerkcriteria van de NBAV.

De NBAV brengt elk jaar een vakantiegids uit voor mensen met een beperking. Bestel hier de Blauwe Gids, dé vakantiegids voor mensen met een beperking. Meer informatie over de NBAV? Kijk op www.nbav.nl.