CBF
VNB is een door het CBF erkend goed doel en mag daarom het ‘Erkend Goed Doel’-keurmerk dragen. Dit houdt in dat wij aan alle door het CBF-gehanteerde normen voldoen en dat onze donateurs de erkende garantie hebben dat hun gift, schenking of donatie goed besteed wordt.

CBF-normen
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925 toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Organisaties die erkend willen worden als goed doel moeten aan verschillende eisen voldoen. Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Het CBF functioneert ook als vraagbalk voor gevers, kenniscentrum voor de sector, klachtenloket en adviseur van lokale overheden.

Voor meer informatie: Centraal Bureau fondsenwerving, telefoon: 020-417 00 03 of kijk op www.cbf.nl.