Kernwaarden
Binnen onze stichting werken gelovigen actief mee. Dit kan op individuele basis of in groepsverband. De boodschap van het evangelie houdt ons een ideaal voor ogen van een samenleving van zorg, begrip, respect, verdraagzaamheid, dialoog en recht doen aan iedereen zonder onderscheid en roept op tot dienstbaarheid.

Kernwaarden die hierbij horen zijn:

Dienstbaar: 
    - We zijn elkaar nabij daarbij eigen grenzen bewakend   
    - Ieder individu telt mee
    - De ander is het vertrekpunt
    - Aangereikte hulpmiddelen zetten we in
    - Respect

Integer:
    - Ons persoonlijk handelen is integer
    - Pelgrims op een waardige manier laten reizen
    - Gegevens van pelgrims zijn bij ons veilig
    - We zijn elkaar nabij daarbij eigen grenzen bewakend

Solidair:
    - De reizen moeten betaalbaar zijn
    - We hebben engagement met VNB
    - We maken het mogelijk dat iedereen mee kan
    - Als kerkgemeenschap op weg
    - Solidair aan beleid en uitgangspunten

Subsidiariteit:
    - Medewerkers en vrijwilligers van VNB benutten elkaars talenten om voor de pelgrim het onmogelijke mogelijk te maken
    - Samenwerken levert meer op dan dat het kost
    - Verschillende ledematen, één lichaam
    - Medewerkers en vrijwilligers van VNB zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag
    - We nemen elkaar serieus in het evaluatietraject
    - Delen is geven
    - Ieder is verantwoordelijk voor eigen handelen
    - Vrijwillig maar niet vrijblijvend
    - Binnen de organisatie moet ieder zichzelf kunnen zijn
    - Rechten maar ook plichten