Missie en visie
In de missie is het bestaansrecht van VNB vastgelegd. Middels onze visie geven wij het pad dat wij denken te moeten behandelen om onze missie na te streven.
De missie (waarvoor) en visie (waarheen) zijn als volgt:
 
Missie
Vanuit eeuwenoude katholieke bronnen en tradities betekenisvol ontmoeten voor Nederlandstalige pelgrims mogelijk en bereikbaar maken.
 
Visie
De stichting VNB Nationale Bedevaarten is een katholieke maatschappelijke organisatie die bedevaarten realiseert, geïnspireerd vanuit de levende katholieke traditie en in overeenstemming met de leer van de R.K.Kerk. Binnen VNB werken gelovigen actief mee, individueel of in groepsverband. De boodschap van het evangelie houdt ons een ideaal voor ogen van een samenleving van zorg, begrip, respect, verdraagzaamheid, dialoog en recht doen aan iedereen zonder onderscheid en roept op tot dienstbaarheid. Onze vrijwilligers en professionals zetten zich in voor de medemens in een geest van waarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrijheid. Wij verwachten van hen dat zij dat doen zonder aanziens des persoons, zonder eigen belang, oprecht en integer.