Statuten
Het doel van VNB en de belangrijkste regels die binnen de stichting gelden zijn notarieel vastgelegd in de statuten. De statuten vormen dan ook als het ware de ‘grondwet’ van VNB.

Taken en regels
In de statuten zijn, naast onze naam en vestigingsplaats, alle taken en regels vastgelegd die zijn toegekend aan de directeur, het bestuur, de Raad van Toezicht en de verschillende werkveldcommissies. Naast het doel van de vereniging wordt ook;

  • De manier waarop dit doel verwezenlijkt dient te worden beschreven;
  • De manier waarop financiële middelen mogen worden verkregen;
  • De manier waarop en binnen welke termijn openheid moet worden gegeven in financiën.

De statuten kunnen enkel met instemming van de directie, het bestuur en de Raad van Toezicht worden gewijzigd.

Statuten inzien
Wil jij onze actuele statuten inzien? Klik hier.