Beleidsplan: Samen sterker
Pelgrimeren is kenmerkend voor veel geloven. Onderweg zijn biedt de mogelijkheid om betekenisvol te ontmoeten. Pelgrimeren is samen onderweg zijn, maar ook samen aankomen en met elkaar thuiskomen. VNB wil samen op pad gaan en mensen de mogelijkheid bieden om heilige plaatsen aan te doen. Om daar op adem te komen, thuis te komen bij God, bij elkaar en bij zichzelf.

Stichting VNB realiseert vanuit deze traditie en haar katholieke identiteit al ruim 130 jaar pelgrimsreizen. Oorspronkelijk met Lourdes als bestemming heeft VNB dit aanbod het laatste decennia sterk uitgebreid. VNB profileert zich als dé katholieke reisorganisatie voor (zorg)pelgrims en realiseert dit door vrijwillige inzet en ondersteuning vanuit het Bureau VNB. Vanuit de ideële doelstelling van VNB is het mogelijk om ook mensen met een specifieke zorgvraag en/of minder financiële draagkracht mee te nemen. Doordat vrijwilligers de pelgrimsreizen in belangrijke mate realiseren is VNB mede in staat haar reisprogramma aan te bieden.

Samen sterker
Deze pelgrimsreizen en hun betekenisvolle ontmoetingen zijn voor (zorg)pelgrims, vrijwilligers – maar ook donateurs en sponsoren van grote waarde. Met deze ervaringen uit het verleden creëren we de verwachtingen voor morgen. We houden graag de aansluiting bij de wensen en behoeften van onze (zorg)pelgrims, vrijwilligers en donateurs. Dit vraagt om een sterke organisatie die haar pelgrimsreizen met behulp van vrijwillige inzet en vanuit een gezond ondernemerschap continueert in de komende jaren. Ons meerjarenplan beschrijft de manier waarop VNB dit gaat realiseren en daarmee haar positie als Katholieke reisorganisatie voor pelgrims kan behouden en versterken.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De omgeving en markt waarin wij ons bevinden verandert sterk. De komende jaren zullen betekenisvolle reizen steeds populairder worden en pelgrimsreizen een massa activiteit. Vanuit de maatschappij is een toenemende vraag naar personalisatie: de maatschappij is onderhevig naar individualisering en mensen en minderheidsgroeperingen die op zoek zijn naar erkenning. Dankzij deze toenemende individualisering en de algehele vergrijzing van de maatschappij zal naar verwachting het aantal kerkleden en de participatiegraad in de kerk dalen.

Doelstellingen 2017-2021
De opdracht en uitdaging voor VNB voor de aankomende jaren is: ‘Samen opnieuw ons Huis bouwen’. Dit willen wij bereiken door:

  • Maximale samenwerkingsverbanden te zoeken en te realiseren binnen de Nederlandse Kerkprovincie en met maatschappelijke katholieke organisaties. Deze samenwerkingsverbanden kunnen op verschillende gebieden plaatsvinden.
  • Binnen vijf jaar een fysiek pelgrimshuis betreden waarin minimaal zeven partners samenwerken.
  • Optimaliseren van het reisaanbod en van de interne bedrijfsvoering.


Meerjarenplan inzien?
Wil jij het gehele 'Meerjarenplan 2017-2021: Samen sterker' lezen? Klik hier.