Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting en de daarmee verbonden organisatie. Hij staat het bestuur met raad ter zijde en heeft het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De Raad van Toezicht is voorts belast met taken en bevoegdheden die hem bij statuten zijn toegekend waaronder de bevoegdheid aanstelling en of schorsing van de bestuurder van Stichting VNB.

De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit vijf natuurlijke personen.

Dhr. J.C.M. van Lieverloo
De functie van voorzitter wordt vervuld door Dhr. J.C.M. van Lieverloo, die deze functie bekleedt sinds 16 januari 2018 voor een eerste periode van vier jaar, eindigend in 2022.

Dhr. A.F.T.M. van Daalen
De functie van algemeen lid wordt vervuld door dhr. A.F.T.M. van Daalen, die deze functie bekleedt sinds 2016 voor een tweede periode, eindigend in 2020.

Dhr. A.H.J.M. ten Have
De functie van algemeen lid wordt vervuld door dhr. A.H.J.M. ten Have, die deze functie bekleedt sinds 1 januari 2015 voor een eerste periode, eindigend in 2019.

Dhr. J. Veerman

De functie van algemeen lid wordt vervuld door dhr. J. Veerman, die deze functie bekleedt sinds 1 september 2016 voor een eerste periode, eindigend in 2020.

Mevr. I. te Brake
De functie van algemeen lid wordt vervuld door mevr. I te Brake, die deze functie bekleedt sinds 26 januari 2018 voor een eerste periode, eindigend in 2022.

Dhr. H. Wassing
De functie van algemeen lid wordt vervuld door dhr. H. Wassing, die deze functie bekleedt sinds 1 mei 2018 voor een eerste periode, eindigend in 2022.