Marc Brinkhuis, voorzitter pastoraat VNB
Marc Brinkhuis, als diaken van het Aartsbisdom Utrecht werkzaam in de Heilige Lebuinesparochie in Deventer, is voorzitter pastoraat VNB. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de kerkelijke invulling binnen VNB.

Terugblik bedevaart Aartsbisdom Utrecht
Hij blikt terug op de bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes in mei 2015. Een prachtige week in Lourdes met meer dan 1.300 pelgrims, jong en oud, man en vrouw, priesters, diakens, bisschoppen en kardinaal. Er werd veel gebeden, stil en samen in grootste vieringen. De verbondenheid en de vreugde van het geloof worden intens ervaren tijdens een bedevaart.