Klachten met betrekking tot fondsenwerving
VNB is een erkend goed doel wat inhoudt dat wij een fondsenwervende stichting zijn. Liquide middelen die wij gebruiken voor het voortbestaan van de stichting en ter ondersteuning van onze pelgrims worden verkregen middels giften, periodieke schenkingen, een legaat of erfstelling. Om deze middelen te verkrijgen wordt door ons en onze vrijwilligers de uiterste zorg besteed aan het gepast werven van fondsen. Mocht zich ondanks onze inspanningen een probleem voordoen dan vernemen wij dit graag.

Schriftelijke melding
Ben jij ontevreden over een door ons óf een van onze vrijwilligers ondernomen actie op het gebied van fondsenwerving dan dien je dit schriftelijk bij VNB te melden. Alleen dan kan de klacht onderzocht en verholpen worden. Schriftelijke klacht indienen? Vul het klachtenformulier in.

Klachtenreglement
Voor de afhandeling van klachten die betrekking hebben op fondsenwerving hanteren wij een klachtenreglement. Meer weten? Bekijk het klachtenreglement hier.