Klachten met betrekking tot pelgrimsreizen
Aan de voorbereiding en uitvoering van onze reizen besteden wij en onze vrijwilligers de uiterste zorg. Ondanks alle door ons besteedde zorg aan jouw reis kan het voorkomen dat zich tijdens de reis een probleem voordoet. Dit is erg vervelend en hiermee helpen wij jou dan ook graag verder.

Gedurende reis
Mocht zich gedurende de reis een probleem voordoen dan verzoeken wij dit jou te allen tijde direct en bij de bron te melden. Op deze manier kan mogelijk direct en ter plaatse een oplossing worden gezocht en kan de door jou ondervonden hinder worden verholpen.

Schriftelijke melding
Mocht de door jou gemaakte melding gedurende de reis niet naar tevredenheid zijn opgelost of mocht er een andere aanleiding zijn om melding te maken dan kun je een schriftelijke klacht indienen. Schriftelijke klacht indienen? Vul het klachtformulier in of mail naar info@vnb.nl.

Klachtenreglement
Voor de afhandeling van onze klachten hanteren wij een klachtenreglement. Meer weten? Bekijk het klachtenreglement hier.