Financiële ondersteuning
Soms beschikken mensen door omstandigheden niet over de financiële middelen om een pelgrimsreis zelf te bekostigen. Wij willen ook voor hen een pelgrimsreis mogelijk blijven maken. Als er geen contactpersoon van een afdeling van VNB actief is in jouw omgeving, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op financiële ondersteuning door het ondersteuningsfonds van VNB zelf. Vraag telefonisch informatie over de mogelijkheden en op welke wijze jij in aanmerking kunt komen voor een bijdrage. Afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage wordt nadere informatie gevraagd om te beoordelen of het verzoek terecht wordt gedaan. Ook hier geldt dat een pelgrim in principe eenmaal per drie jaar in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Een verzoek om financiële ondersteuning wordt niet meer in behandeling genomen als de inschrijving voor de pelgrimsreis al heeft plaatsgevonden.

Neem voor je vragen over het ondersteuningsfonds van VNB contact op met Henk Smits via (073) 681 81 15 (tijdens kantooruren in de ochtenden) of per mail.

 

Afdelingen VNB
 
Contactpersonen afdelingen VNB
Verspreid over Nederland zijn in veel parochies contactpersonen werkzaam om belangstellenden dicht bij huis uitgebreid te informeren over onze reizen en de mogelijkheden om op pelgrimsreis te gaan. Deze contactpersonen beantwoorden al je vragen, adviseren desgewenst bij het maken van keuzes en helpen met het invullen van de (digitale) aanmelding. Dit kan telefonisch, maar vaak ook bij je thuis. Indien er bij jou in de buurt een contactpersoon is dan kunt je rechtstreeks contact opnemen.
 

Financiële steun door de afdeling
De contactpersonen van de afdelingen zamelen vaak geld in om pelgrims uit de eigen parochie te ondersteunen voor wie een pelgrimsreis financieel wat hoog gegrepen is. Aanvragen kunnen bij de contactpersoon worden ingediend. Ze worden vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de hoogte van de gevraagde bijdrage wordt nadere informatie gevraagd om te beoordelen of het verzoek terecht wordt gedaan. Als regel geldt dat een pelgrim eenmaal per drie jaar in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Een verzoek om financiële ondersteuning wordt niet meer in behandeling genomen als de inschrijving voor de pelgrimsreis al heeft plaatsgevonden.

Is er in de eigen parochie of woonplaats nog geen contactpersoon actief en heb jij interesse om je enthousiasme over bedevaarten en pelgrimstochten verder uit te dragen? Neem met vragen over de afdelingen van VNB contact met ons op via 073 681 81 11. Wij informeren jou graag over de mogelijkheden.