Ook koopvaardijvloot heeft behoefte aan pastoraal
toegevoegd op: dinsdag 11 juli 2017
VNB-redacteur


In zijn boodschap voor Zeezondag onderstreept kardinaal Peter Turkson de nood aan een apostolaat voor de koopvaardijvloot. Naar aanleiding van Zeezondag (9 juli) heeft kardinaal Peter Turkson, de prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, een boodschap bezorgd aan alle aalmoezeniers en vrijwilligers van het apostolaat van de zee. Daarin waarschuwt hij hen voor de gevaren en de bedreigingen waaraan de zeelui en hun gezinnen blootgesteld worden. In zijn boodschap bedankt kardinaal Turkson allereerst de naar schatting anderhalf miljoen zeelui wereldwijd, waarvan de (grote) meerderheid afkomstig is uit derdewereldlanden. Zij zorgen ervoor dat dagelijks een gigantische voorraad goederen in de juiste havens wordt afgeleverd. Anderzijds blijft de kardinaal niet blind voor de moeilijkheden en uitdagingen van de zeelui: lange uithuizigheid, eenzaamheid aan boord en risico op isolement in een virtuele wereld. Volgens een recente studie is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak bij zeelui.

Vrouwen van matrozen
In zijn boodschap vraagt kardinaal Turkson vooral aandacht voor de gezinnen van de zeelui. Hij stelt voor dat echtgenotes van matrozen geholpen worden om groepen te vormen die het mogelijk moeten maken om onderlinge hulpverlening te organiseren. De boodschap heeft het verder over de groei van de terroristische dreiging in de havens, de piraterij op zee en de uitbuiting van de matrozen door gewetenloze rederijen. Kardinaal Turkson roept de maritieme overheden tot een grotere waakzaamheid en aandacht om mogelijke misbruiken te kunnen voorkomen. Het eerstvolgende wereldcongres van het apostolaat van de zee vindt in oktober 2017 plaats in Taiwan en is gewijd aan de visserij, die algemeen beschouwd wordt als een van de gevaarlijkste beroepssectoren.

(Bron: Kerknet, 2017)