Vrijwilliger ontvangt Yad Vashem-onderscheiding
toegevoegd op: dinsdag 1 augustus 2017
VNB-redacteur

 

VNB-vrijwilliger Simon Wiersma en zijn familie hebben op 21 juni twee Yad Vashem-onderscheidingen ontvangen voor hun grootouders Siebe En Ruurdtje Bruning. De staat Israël kende dit eerbetoon toe aan het echtpaar uit het toenmalig Akkerwoude omdat zij in de oorlog onderdak boden aan de Joden Emanuel Polak en de koopman Samuel Silas.

Plechtigheid
De plechtigheid vond plaats in de Oranjezaal in het Stadshuis in Leeuwarden onder het toeziend oog van een afvaardiging van de Israëlische ambassade, Sander de Rouwe namens de Commissaris der Koning, de burgemeesters van Leeuwarden en Dantumadiel, de directeur van het Verzetsmuseum, kinderen van de hoogste klas van de St. Paulusschool en musici van de Prins Claus Academie in Leeuwarden.

Heldhaftig handelen
In 1943 werden Simon en Ruurdtje Bruning benader door verzetsman Johannes van der Wal met het verzoek of zij twee onderduikers zouden kunnen huisvesten. In juni van dat jaar arriveerden Polak en Silas. Op 21 oktober 1943 kwamen een agent en twee manschappen in burger het erf op, op zoek naar de onderduikers. De Brunings waren verraden, beide onderduikers werden gevangen genomen. Ze werden op transport gezet naar Westerbork en later naar de vernietigingskampen . Polak kwam in 1944 om in Auschwitz, Silas omstreeks dezelfde datum elders in Polen. Toen had het tweetal Siebe Bruning al overleefd. Hij had na de ontdekking van de onderduikers in de Blokhuispoort vastgezeten maar was na enige tijd door omkoping vrijgekomen. Bij een razzia op 19 februari negeerde hij, vermoedelijk omdat hij hardhorend was, een stopbevel en werd op 63-jarige leeftijd dood geschoten. Zijn echtgenote Ruurdtje overleed in 1958 op 74-jarige leeftijd.

“Zij zijn dapper”
Simon Wiersma vroeg zijn oma naar verhalen over de tweede wereldoorlog, maar kreeg op deze vragen nooit antwoord. Hierop volgend besloot hij onderzoek te doen in het Nationaal Archief. In 2014 vroeg hij de Yad-Vashem onderscheiding aan: een officiële Joodse onderscheiding voor mensen die in de Tweede Wereldoorlog joden opvingen. Na lang en veel uitzoekwerk werd het eerbewijs toegewezen. Wiersma zegt in het Friesch Dagblad: “Deze onderscheiding is een eerbetoon aan onze grootouders die het verdiend hebben en wier namen nu prijken op de muur in de Tuin der Rechtvaardigen in Jeruzalem. De conclusie: zij zijn dapper geweest”.

(Bron: Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Nieuwsblad Noordoost-Friesland, 2017)