Riet ontvangt Sint Willibrordus onderscheiding
toegevoegd op: vrijdag 4 mei 2018
VNB-redacteur


Vandaag kregen wij wel heel bijzonder nieuws uit Lourdes. Riet Keizers uit Hengelo heeft uit handen van Mgr. Woorts de Sint Willibrord onderscheiding mogen ontvangen. De Sint Willibrordonderscheiding ontving zij voor haar vele verdiensten in kerk en samenleving. Riet is deze bisdombedevaart voor de 60e keer in Lourdes samen met haar dochter en kleinzoon en vele pelgrims uit haar parochie De Goede Herder.

Sint Willibrord onderscheiding

De Sint Willibrord onderscheiding is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. De onderscheiding geldt dan ook alleen voor vrijwilligers en voor niet-pastoraal personeel in dienst van parochies en bisdom met een langdurige inzet (5 jaar of meer) in belangrijke functies bi
nnen de kerkgemeenschap.


De Willibrord-onderscheiding bestaat uit:

  • Een bronzen plaquette
  • Een oorkonde, ondertekend door de aartsbisschop
  • Een draagspeld behorende bij deze onderscheiding


Wij feliciteren Riet Keizers van harte met deze eer en haar onderscheiding! Ze heeft het meer dan verdiend. Wij hopen dat zij nog vele jaren naar haar geliefde Lourdes mag afreizen.