WJD@Home op Ameland
toegevoegd op: maandag 2 juli 2018
VNB-redacteur

 

Jongkatholiek, de jongerenafdeling van de Nederlandse kerkprovincie, organiseert in het kader van de Wereldjongerendagen in Panama een programma voor thuisblijvers. Jongeren die om wat voor reden dan ook niet kunnen deelnemen aan de WJD in het Midden-Amerikaanse land, zijn uitgenodigd het festijn mee te beleven op Ameland.
De komende editie van de WJD vindt plaats van 22 tot en 27 januari 2019. Jongkatholiek organiseert vier verschillende reizen naar Panama, waarvan er één na de WJD ook de bestemming Mexico-Stad aanbiedt.

Het alternatieve programma op Ameland, dat start op 25 januari en eindigt op 27 januari, biedt onder meer geloofsverdieping, liturgievieringen, workshops en een strandwandeling. Op het Waddeneiland zal een live-verbinding met Panama tot stand worden gebracht. Aanmelden kan via info@jongkatholiek.nl

In een boodschap tot de jongeren benadrukt paus Franciscus dat Maria met haar geloof, moed en durf een voorbeeld is voor jongeren en de Kerk. Vandaar dat het thema van de komende editie van de WJD luidt: “Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord” (Lucas 1, 38).

Bron: KRO-NCRV, 2018.