Uitnodiging Allerheiligenberaad
toegevoegd op: maandag 29 oktober 2018
VNB_redacteur

Allerheiligenberaad
Het Allerheiligenberaad komt op initiatief van het VKMO- Katholiek Netwerk sinds 1987 bijeen. Tijdens de bijeenkomsten komen vraagstukken aan de orde die voor katholieke maatschappelijke organisaties actueel zijn. Deze keer zijn we te gast bij het Catharijneconvent en is er gelegenheid de tentoonstelling relieken te bezoeken. https://www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/tentoonstellingen/relieken/

VKMO – Katholiek Netwerk

Het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) werd opgericht op 29 februari 1988. Het is een actief knooppunt van katholieke organisaties. De stichting stelt zich ten doel de katholieke identiteit te verbinden met de eigentijdse samenleving. Het evangelie, de traditie en de wijze waarop die in de praktijk gebracht worden zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen.

In het VKMO-Katholiek Netwerk werken samen: Actioma, Adelbert Vereniging, Adveniat, AOB/Bonaventura, Berne Media, Biscchoppelijke Vastenaktie, CNV, CNV Connectief, Cordaid, FNV, Fontys Levensbeschouwing, Huis voor de Pelgrim, Kansfonds, Katholiek Militair Thuisfront, Katholiek Nieuwsblad, Katholiek Vrouwen Dispuut, KBO-PCOB, KRO-NCRV, Mensen met een Missie, MIVA, Museumpark Oriëntalis, Netwerk Katholieke Vrouwen, NKO, Oikocredit Nederland, Ons Middelbaar Onderwijs, Pax, Radboud Universiteit Nijmegen, Radboudumc, Reliëf, Sobriëtas, Stichting Edukans, Thijmgenootschap, Thomas More, Tilburg University, Verus, VKO, VNB

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via onze website: www.katholieknetwerk.nl of via https://goo.gl/forms/H1KKuAgiPnaCujTJ2

Kosten
De bijdrage voor dit symposium is € 50,- Voor studenten tot 30 jaar is er een speciaal tarief van € 10,-. Na afloop is er een informeel samenzijn met een drankje en een hapje. Het is een goed gebruik om het Allerheiligenberaad af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd. Dat is ook dit jaar weer in Huize Molenaar. De kosten daarvoor bedragen € 50,- per persoon. Evt. dieetwensen kunt u melden aan k.simons@katholieknetwerk.nl

Bij annulering na 1 november bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Meer informatie?
Neem contact op met het secretariaat VKMO via info@katholieknetwerk.nl, of tel.: 073 - 613 41 40

Klik hier voor de uitnodiging