Lourdesgrotviering Zevenhoven

toegevoegd op: zaterdag 12 augustus 2017

Op 12 augustus is er voor de 40ste keer een plechtige eucharistieviering bij de Lourdesgrot in Zevenhoven die in het teken staat van het feest van Maria Tenhemelopneming van 15 augustus. De viering start op zaterdagavond 19.00 uur en wordt voorgegaan door Bisschop Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Iedereen is welkom om de viering bij te wonen. Indien je bloemen meeneemt dan worden deze tijdens de viering opgehaald en bij Maria neergelegd.  

Datum
Zaterdag 12 augustus, 19.00 uur

Plaats
Lourdesgrot, achter de H. Johannes Geboortekerk. Adres: Noordeinde 26, 2435 AG Zevenhoven.