30ste editie Allerheiligenberaad VKMO
toegevoegd op: donderdag 12 oktober 2017
VNB-redacteur


Op donderdag 2 november is de 30ste editie van het Allerheiligenberaad. In het Allerheiligenberaad, dat sinds 1987 bijeenkomt, komen vraagstukken aan de orde die voor katholieke maatschappelijke organisaties actueel zijn. Voor deze 30ste editie van het Allerheiligenberaad is voor het eerst gekozen voor een bredere opzet en een locatie centraal in Nederland, de Geertekerk in Utrecht.

Thema: Autonomie in het licht van christelijk sociaal denken
Het thema van de bijeenkomst is 'Autonomie in het licht van het christelijk sociaal denken' - Reflecties bij het maatschappelijke debat over een voltooid leven. De bijeenkomst begint omstreeks 14.00 uur en het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur        Ontvangst met koffie/thee
14.30 uur        Opening door Pieter Hemels / Rene Grotenhuis
14.40 uur        Inleiding door Erik Borgman (theoloog - Tilburg School of Humanities)
                       Titel: Aanspreken  tot autonomie - Onze onontkoombare verantwoordelijkheid
15.05 uur        Inleiding door Martinus van den Berg (verpleeghuispastor Rotterdam en bekend publicist over zorg voor ouderen)
                       Titel: Zorgvuldig omgaan met levenseinde - Van wilsverklaring naar waardengesprek
15.25 uur        Inleiding door Manon Vandekaa (directeur KBO-PCOB)
                       Titel: Autonomie rondom het levenseinde - Perspectief van senioren
16.10 uur        Pauze met koffie en thee
16.30 uur        Korte workshops over autonomie in de praktijk van het werk van andere VKMO leden
17.10 uur        Moment van bezinning
17.30 uur        Borrel
18.00 uur        Sluiting

Aanmelding en kosten
Mensen die zich willen aanmelden voor de bijeenkomst kunnen dit doen via de website van de VKMO. De kosten voor dit symposium is voor deelnemers uit organisaties die zijn aangesloten bij het VKMO Katholiek Netwerk €20,00. Mensen die niet zijn aangesloten bij organisaties die zijn aangesloten bij het VKMO Katholiek Netwerk betalen € 37,50. Voor studenten tot 30 jaar is er een speciaal tarief van €10,00. Na afloop is er een informeel samenzijn met een drankje en een hapje. Het is goed gebruik om het Allerheiligenberaad af te sluiten met een gezamenlijke maaltijd voor wie dat wil. De kosten daarvoor bedragen €40,00 per persoon.

Benieuwd naar de officiële uitnodiging voor de 30ste editie van het Allerheiligenberaad? Bekijk deze hier. Wil jij meer informatie? Ga dan naar de website van de VKMO.