Erevoorzitter van VNB Piet van Velthoven overleden
toegevoegd op: dinsdag 7 november 2017

Op 91-jarige leeftijd is de oud voorzitter van VNB, Piet van Velthoven, overleden. De laatste weken van zijn leven verbleef hij in een zorgcentrum in Schaijk, waar hij maandagmiddag overleden is. 

Betrokken bij de bedevaarten naar Lourdes
Vele jaren was monseigneur Piet van Velthoven betrokken bij de bedevaarten naar Lourdes. Hij kende Lourdes vanaf 1967 door de militaire bedevaarten. Als luchtmacht aalmoezenier begeleidde hij diverse bedevaarten naar Lourdes en hij was enkele jaren voorzitter van de stichting Militaire bedevaart naar Lourdes. In 1981 werd Piet van Velthoven gekozen tot bestuurslid van de Vereniging tot samenstelling van Nederlandse Bedevaarten en werd hij vice-voorzitter naast voorzitter mgr. Frans Bank. Op 5 januari 1982 werd aalmoezenier P.G.J.M. van Velthoven benoemd tot voorzitter  van VNB. Piet was voorzitter tot 30 oktober 1995. Enkele jaren later was hij nog kort voorzitter van een tijdelijk bestuur van november 1998 tot oktober 1999.

Rebels
Piet van Velthoven heeft veel betekend voor VNB in stormachtige jaren. Hij was een dynamisch man met een grote zorg en aandacht voor mensen, zieken en gezonden en vooral ook voor de jongeren. Hij was wars van vele regeltjes en eigenzinnig ging hij meestal recht op zijn doel af. Hij noemde zichzelf rebels. Waar hij was, was hij nadrukkelijk aanwezig en je kon maar niet zo aan hem voorbij gaan, we herinneren hem als een amicale man. Vele malen per jaar kwam hij in Lourdes en ook bij zijn buitenlandse collega’s was hij een bekende verschijning. Samen met zijn collega voorzitter van de Limburgse bedevaarten, Frits van Tuel, haalde hij het internationale congres van de A.N.D.D.P (de Franse vereniging van bedevaartdirecteuren) naar Veldhoven. Voor zijn verdiensten voor de bedevaarten en VNB werd Piet benoemd tot ere-kapelaan van de Paus en tot ere kapelaan van Lourdes.

Pastoor in Venhorst
Na zijn pensionering bij de luchtmacht werd hij pastoor in Venhorst waar hij tot voor enkele jaren geleden bleef werken en wonen tot zijn gezichtsvermogen het hem onmogelijk maakte nog langer goed te functioneren. Het liefst was hij in Venhorst blijven wonen en in het harnas gestorven.

Uitvaart
Komende zaterdag 11 november is de uitvaart in de Sint Jozefkerk in Venhorst om 11.30 uur. Na de uitvaart wordt mgr. Piet van Velthoven met gilde eer begraven op het kerkhof naast de kerk.

Raad van Toezicht, bestuur, directie en medewerkers van VNB zijn dankbaar voor al hetgeen Piet heeft betekend voor VNB. Dat hij moge rusten in vrede.

De heemkundige kring van Boekel heeft in 2005 een uitgebreid levensverhaal opgetekend uit de mond van Piet dat je kunt lezen via deze link klik hier