Lourdesviering in de Pauluskerk
toegevoegd op: dinsdag 9 oktober 2018
VNB_redacteur Niet zomaar een viering

Eind april dit jaar gingen enkele honderden pelgrims uit Deventer en Raalte en omgeving op bedevaart naar het Zuid-Franse Lourdes. De beide parochies H. Lebuinus en H. Kruis sloten zich aan bij de driejaarlijkse traditie vanuit het Aartsbisdom Utrecht. Voor totaal 1350 bedevaartgangers was het een onvergetelijke reis. De organiserende VNB uit Den Bosch noemt dat: ‘betekenisvol ontmoeten’. Samen onderweg, met ieder zijn eigen reden om troost bij Maria te zoeken. Of om opnieuw te genieten van de bijzondere sfeer in de dagelijkse vieringen en tijdens de processies. Biddend bij de grot, bij het opsteken van de kaarsen en bij het ondergaan van de dompeling in het bronwater op het heiligdom. Of gewoon om met medepelgrims, soms volslagen onbekenden, in gesprek komen.

Hoogtepunt van de bedevaart is de ontmoeting met zo’n 20.000 pelgrims van alle nationaliteiten tijdens de Internationale Hoogmis in de basiliek Pius X. In 7 talen wordt gezongen en gelezen. Iedereen voelt zich er thuis. De muziek raakt je recht in het hart. Met vlaggen en sjaals wordt aandoenlijk gezwaaid.

Op zaterdagavond 13 oktober om 19.00 uur is de jaarlijkse Lourdesviering in de Pauluskerk een Internationale Hoogmis in het klein. Lezingen, gebeden en gezangen zijn geheel volgens de liturgie in de ondergrondse basiliek in Lourdes. Aansluitend op de communie is er een korte Mariale Lichtprocessie, waarbij kaarsjes worden opgestoken en enkele bekende Marialiederen zullen klinken. De pastoor van de parochies H. Lebuinus en H. Kruis vicaris Ronald Cornelissen zal voorgaan. Sinds 2009 was hij 4 maal de hoofdaalmoezenier van de Aartsbisdombedevaarten. Diaken Marc Brinkhuis, voorzitter Pastoraat van de VNB, zal hem assisteren in de viering. Het Gemengd Koor van de locatie H. Paulus ondersteunt de zang. Ieder is van harte welkom.