Veel animo voor Wereldjongerendagen op Ameland
toegevoegd op: vrijdag 25 januari 2019
Bisdom Groningen Leeuwarden Het Nederlandse WJD-alternatief op de Wadden trekt zo’n 180 jongeren en begeleiders uit alle bisdommen. Voor viering en inspiratie in eigen kring en gezamenlijk meebeleven van de Wereldjongerendagen in Panama met Paus Franciscus. Touringcars vanuit Rotterdam en Roermond trekken vrijdag door het land op weg naar de veerboot aan de waddenkust. Het eilandweekend is een alternatief voor hen die de reis overzee naar Midden-Amerika niet konden maken. Heel Nederland kan zondagmorgen per televisie (KRO-NCRV) vanaf 10.30 uur meekijken naar de eucharistieviering in de recent vernieuwde kunstzinnige RK Clemenskerk in Nes/Ameland. Twee bisschoppen zijn celebranten in de mis, mgr. Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden en mgr. Johan van den Hende van het Bisdom Rotterdam. De Friese Commissaris van de Koning Arno Brok, zelf lid van de RK kerk,  is zondag te gast bij de eucharistieviering.

Roeping
Het weekend op de Wadden als alternatief voor Panama is een initiatief van Jong Katholiek, waarin de jongerenwerkers van alle bisdommen samenwerken, naar een idee van het jongerenplatform van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het thema van de Wereldjongerendagen staat ook centraal op Ameland: ‘’ Zie de dienstmaand des Heren, mij geschiede naar Uw woord’’ (Lucas 1: 38). Bezinning op de roeping van Maria, moeder van Jezus, en haar antwoord als voorbeeld van liefde en overgave. Het programma omvat gesprekken en workshops over keuzes in je eigen leven, je eigen geloof en bezinning op je rol in de samenleving. Naast ontmoeting en viering met de bisschoppen in eigen kring worden elke dag video-updates bekeken van de grote WJD-ontmoeting van één miljoen jongeren in Panama. Paus Franciscus bezoekt tot zondag de WJD in Panama. De dagelijkse videoverslagen  zijn gemaakt in samenspraak met de Nederlandse katholieke jongerendelegatie in Panama, waaronder ook enkele vertegenwoordigers van het noordelijk bisdom.

Bron: Bisdom Groningen Leeuwarden, 2019