VNB-archief overgedragen aan het KDC
toegevoegd op: woensdag 1 mei 2019
Jos Smits

VNB-archief overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum

Op 16 april jongstleden werd het grootste deel van het VNB-archief overgebracht van het bureau VNB naar het KDC in Nijmegen.
Meer dan 60 archiefdozen en enkele andere verpakkingen werden ingeladen.

Corrie de Vrieze begon in 1999 met de inventarisatie van het archief en kreeg in 2006 gezelschap van Jos Smits.
Toen Corrie in 2016/2017 stopte werd begin 2018 Wies van Minderhout bereid gevonden haar werk samen met Jos Smits voort te zetten.
Deze drie met in hun gezelschap Ruud Fokker die de handtekening onder de gesloten overeenkomst moest zetten, vertrokken met de interessante lading richting Nijmegen en droegen daar dit deel van het archief over.
Charles Groot leverde gedurende een klein jaar eveneens zijn bijdrage.
Naar schatting zijn er vanaf 1999 rond de 7500 uren aan de inventarisatie besteed.

Uiteraard is er van de overgedragen stukken een inhoudsopgave gemaakt. Deze zal, inclusief een aantal bijlagen, binnenkort op de VNB-website worden geplaatst, zodat iedereen die dat wil daarin eens kan rondneuzen.
Een van de bijlagen bestaat bijvoorbeeld uit de benoeming van alle bedevaarten die vanaf 1883 tot en met 2014 door VNB zijn georganiseerd. Deze zijn gesplitst in trein-, vliegtuig-, bus- en fietsbedevaarten en eveneens per bestemming, Lourdes, Rome, Israël, Fatima enzovoorts, uitgesplitst.
Er zijn van al die verschillende bedevaarten een aantal vaste gegevens vermeld, zoals aantallen deelnemers, al dan niet onderverdeeld in categorieën en tevens zijn er bijzonderheden van een aantal bedevaarten vermeld. Ook wordt waar dat van toepassing is, verwezen naar verslagen van bedevaarten in het Tijdschrift Lourdes.
Een andere bijlage bestaat uit een integrale weergave van de Bestuursverslagen VNB vanaf 1883 tot rond 1930. Deze werden in de genoemde periode nog geschreven en zijn voor de leesbaarheid door de archiefvrijwilligers uitgetypt.

Zoals gezegd is er slechts een deel overgedragen.
Er staan nog ongeveer 40 dozen die op inventarisatie wachten. Hierin zitten in hoofdzaak foto’s en ander beeld en geluidsmateriaal, en uiteraard de papieren stukken vanaf 2015.
Het voornemen is deze stukken in de komende periode te inventariseren en daarna over te dragen aan het KDC.

Voor zover er dubbele stukken bewaard werden, werden en worden deze ondergebracht in een schaduwarchief dat op het bureau VNB aanwezig blijft.
De voorlopige inhoudsopgave daarvan, inclusief de inhoud van de VNB-bibliotheek, zal op de VNB-site worden geplaatst tegelijk met de plaatsing van de inhoudsopgave van de stukken die zich nu in het KDC-archief bevinden.

Jos Smits