Wat zijn de verzekeringsvoorwaarden?
Wat zijn de voorwaarden die verbonden zijn aan de reis en aan de annuleringsverzekering die je kan afsluiten via VNB?

Reisverzekering
Een reisverzekering zorgt ervoor dat je tijdens noodsituaties die zich voordoen gedurende je reis goed verzekerd bent. Denk hierbij aan diefstal, een ziekenhuisopname, vervoer in verband met ziekte- of ongeval en het faciliteren van een eventueel ander verblijf. Voor vergoeding van extra kosten die wegens omstandigheden gedurende je reis gemaakt moeten worden is uitdrukkelijk toestemming nodig van de alarmcentrale van onze verzekeringsmaatschappij. Bij diefstal of verlies moet verplicht aangifte worden gedaan op de plaats van bestemming zodat kan worden vastgesteld dat dit tijdens de reis is gebeurd.

Annuleringsverzekering
Een annuleringsverzekering zorgt ervoor dat je in aanloop naar je reis en ten tijde van je reis de mogelijkheid hebt je reis te annuleren of te onderbreken en je hier een financiële compensatie voor ontvangt. Deze compensatie dekt (gedeeltelijk) de reeds door jou en de rest van het reisgezelschap gemaakte kosten voor de reis.

Algemene voorwaarden
Wil je meer informatie over onze reis- en annuleringsverzekering en de algemene voorwaarden inzien? Klik hier.