KE1903 | 24-5-2019 | 24-5-2019 | Overig Geen vast Hotel | | 0 nacht(en) | Prijs vanaf € 65,00 (excl. toeslagen)

boek nu
Dagbedevaart Kevelaer (vanaf € 65,00) Zalige Titus Brandsma en Antonius van Padua

Op slechts zes kilometer van de Nederlandse grens ligt Kevelaer. Een klein dorp, waar in 1642 aan marskramer Hendrick Busman door de Heilige Maagd de opdracht werd gegeven tot het bouwen van een kapel. De kapel is in de loop der tijd uitgebouwd tot een heiligdom. Jaarlijks bezoeken duizenden pelgrims Kevelaer. De H. Antonius van Paduaparochie en de Z. Titus Brandsmaparochie organiseren samen met de VNB een 1-daagse bedevaart naar Kevelaer. Ga jij mee?

Om 06.00 uur starten we de dag met een reisgebed in de Sint Martinuskerk in Sneek. We vertrekken om 06.30 uur met de bus naar Kevelaer. Onderweg krijgen we koffie met appelgebak. Rond 10.30 uur komen we aan in Kevelaer. We gaan samen in processie naar de Genadekapel. Daar steken we de bedevaartskaars aan. Om 11.15 uur is in de Biechtkapel een Eucharistieviering met alle deelnemers. Na de viering wordt je een warme lunch aangeboden in het Priesterhuis. Om 14.00 uur kun je deelnemen aan de Kruisweg. We hebben een Marialof om 16.45 uur. Om 17.30 uur vertrekt de bus weer naar Nederland. De verwachte aankomsttijd in Sneek zal rond 20.30 uur zijn.

Programma onder voorbehoud.
Kevelaer
“Bouw mij op deze plaats een kapelletje...” zo luidde, meer dan 300 jaar geleden, rond Kerstmis 1641, de geheimzinnige opdracht aan de vrome marskramer Hendrik Busman.

Op zijn tocht van Weeze naar Geldern, bij een zogenaamd Hagelkruis, op de heide van Kevelaer, daar waar nu de genadekapel staat, bleef hij gewoonlijk enkele ogenblikken bidden. Plots hoort hij een geheimzinnige stem, uit de richting van het kruis: "Bouw mij op deze plaats een kapelletje". In eerste instantie schenkt hij er weinig aandacht aan. Maar op drie verschillende dagen hoorde hij deze geheimzinnige stem.

Met toestemming en met hulp van de toenmalige pastoor van Kevelaer, Johannes Schink, begon hij al spoedig aan de bouw van een kleine kapel. Kort na Pasen 1642 krijgt de vrouw van Hendrik, Mechel Schrouse, een nachtelijke verschijning. Zij ziet in een helder wit licht een kleine kapel met daarin een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg.

Het verhaal van de nachtelijke verschijning wordt bevestigd door een verklaring van een wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht had gezien in het huis van Busmans.

Deze afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg was kort daarvoor aan de vrouw van Busmans te koop aangeboden door twee Hessische soldaten. Ze kocht het niet, want ze vond het te duur. Dit verhaal is voor Hendrik de bevestiging van zijn Hemelse opdracht. Hij stuurt zijn vrouw op pad om de afbeelding (een koperdruk) te verkrijgen, dat lukt haar na veel moeite. Het betreft hier een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg, zoals zij daar vooral tijdens de pestepidemie van 1623 spontaan werd vereerd als de “Troosteres van de bedroefden”. Met nog meer gedrevenheid zorgt Hendrik ervoor dat de kapel er komt.

Op zondag 1 juni 1642 (in alle stilte) is het zover. Pastoor Johannes Schink plaatst de afbeelding in de kapel. De afbeelding, oftewel het genadebeeld, is een eenvoudige koperdruk ter grootte van 7,5 x 11 cm. De tekst op dit prentje luidt: "Getrouwe afbeelding van de Moeder Van Jezus, de Troosteres van de Bedroefden, in de omgeving van Luxemburg, beroemd door wonderen en vereerd door vele mensen". Op dezelfde dag is er al een flinke toeloop van nieuwsgierige mensen. Het verhaal van deze wonderlijke gebeurtenis gaat als een lopend vuurtje door de streek. Kevelaer wordt een bedevaartplaats.

In Nederland is Kevelaer vooral bekend als bedevaartplaats. Sinds 1642 wordt er in het plaatsje namelijk een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel Nederlandse katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn bekend staat als de "Consolatrix Afflictorum", ofwel de "Troosteres der Bedroefden".

Pas in 1701 valt Kevelaer weer definitief onder Pruisen maar het bleef wel vallen onder het bisdom Roermond, in 1801 ging Kevelaer tot het Bisdom Aken behoren, vanaf ongeveer 1823 werd het ingedeeld bij het Bisdom Münster. Door het bisdom Münster werd het toen ook verplicht gesteld preken, kerkboeken etc. in de Duitse taal (Hoogduits) te gebruiken, daarvoor waren deze opgesteld in een Nederlandse - Nederduitse taal.

In de loop der eeuwen heeft Kevelaer een unieke rol gespeeld in de geloofsbeleving van Nederlandse katholieken. Vanuit veel steden in het protestantse noorden werden bedevaarten ondernomen naar het Maria-oord. Tot de negentiende eeuw was het een van de weinige plaatsen waar zij in het openbaar hun geloof konden uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond godsdienstvrijheid. De speciale band van Nederland met Kevelaer bestaat nog steeds; naast veel Duitse pelgrims zijn het vooral Nederlanders die de kapel van de "Troosteres der Bedroefden" bezoeken. Ondanks dat de plaats in Duitsland ligt is Kevelaer het belangrijkste pelgrimsoord voor Nederlandse katholieken.

Evenals in het verleden is ook vandaag nog dit eenvoudige heiligdom van de Troosteres der Bedroefden te Kevelaer, reisdoel van talrijke pelgrims. Zij komen van heinde en verre, uit binnen- en buitenland. Zij zoeken troost in hun zorgen en noden op de lange pelgrimstocht van hun aardse leven. Zij zullen troost vinden bij Haar, die ons door de Heer zelf tot moeder is gegeven
Kunt u deelnemen aan deze reis?
Aan deze bedevaart kunnen pelgrims deelnemen die meer dan één uur zelfstandig kunnen lopen in een normaal tempo, eventueel met behulp van een rollator, en voor lange afstanden mogelijk gebruik moeten maken van een rolstoel. Pelgrims kunnen met geringe ondersteuning een trap op- en aflopen en instappen in een vervoermiddel.

Boekingsinformatie
Er geldt een minimum deelname van 40 personen. U krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet doorgaat.

Tip
Houdt u er rekening mee dat u in Kevelaer geen bedragen onder de
€ 30,00 kunt pinnen. Neem dus voldoende contant geld mee. Denkt u aan een geldig paspoort of ID-bewijs. Tijdens de reis moet u dit bij u hebben.

Inclusief
• Vervoer per Tourist Class touringcar
• Koffie met appelgebak op de heenreis.
• Viering over het Heiligdom
• Warme lunch in het Priesterhuis
• Koffie/thee in de bus
• Nederlandstalige reisleiding en pastorale begeleiding
• Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten en bijdrage Calamiteitenfonds

Exclusief
• Consumptie en overige uitgaven van persoonlijke aard
• Eigen ontbijt- en dinerpakket.
• Reis- en annuleringsverzekering
• Reis van uw woonplaats naar de opstapplaats v.v.
• Mogelijke extra toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims)
• ANVR-voorwaarden zijn niet van toepassing op dagtochten.
VNB adviseert u om bij het boeken van uw bedevaart een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten bij het onverhoopt moeten annuleren of afbreken van uw reis. De reisverzekering dekt medische kosten als aanvulling op uw zorgverzekering. Verder is een snelle schadeafhandeling bij verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage ook inbegrepen. Het is dan prettig dat u zich om de financiële gevolgen geen zorgen hoeft te maken. VNB werkt voor haar reis- en annuleringsverzekeringen samen met Allianz Global Assistance, een betrouwbare partner op het gebied van verzekeringen.

Reisverzekering
Voor alle reizen is de reis-en annuleringsverzekering exclusief. U kunt via ons de benodigde verzekeringen afsluiten. Uw verzekering wordt ondergebracht bij Allianz Global Assistance.
Een uittreksel van de verzekeringsvoorwaarden wordt op verzoek toegezonden. 

Kik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van de reisverzekering te downloaden.
 

Fiets
Bij de reisverzekering combinatie B is een fiets verzekerd tot maximaal € 350,00. Tegen een toeslag is de fietsdekking te verhogen:
Dekking             Toeslag
Tot € 750           € 0,30 per fiets per dag
Tot € 1250         € 0,40 per fiets per dag
Tot € 2250         € 0,50 per fiets per dag
 
Schade
Heeft u tijdens uw reis schade opgelopen? Dan kunt u door middel van het invullen van het schadeformulier een vergoeding aanvragen wegens geleden schade.
U kunt het gewenste schadeformulier digitaal invullen (klik op een van de onderstaande links).
Stuur het ingevulde formulier daarna op naar:

Allianz Global Assistance
Afdeling Schade
Postbus 9444
1006 AK Amsterdam
 
 
EHIC-kaart
Tijdens uw reis heeft u, als Nederlands verzekerde, recht op medische zorg die op dat moment noodzakelijk is. Met een Europese verzekeringskaart (European Health Insurance Card – EHIC) krijgt u een snellere toegang tot medische zorg. VNB adviseert u om de gratis EHIC-kaart aan te vragen. Dit kan bij uw zorgverzekeraar. Het gebruik van deze kaart is niet verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 
Annuleringsverzekering
VNB biedt u twee mogelijke annuleringsverzekeringen aan. Kik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering te downloaden.
 
Algemene voorwaarden annuleringsverzekering

Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting
U krijgt bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Dit betreft de verschuldigde (gedeeltelijke) reissom of overboekingskosten in het geval van annulering van de reis. Als u eerder naar huis moet, krijgt u de niet-gebruikte dagen vergoed.

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
U krijgt bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Als u eerder naar huis moet, krijgt u de volledige reissom terug, zelfs tot op de voorlaatste dag van de bedevaart.

Uw annuleringskosten worden o.a. vergoed bij:
- Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw reisgenoten
- Levensgevaarlijke ziekte van directe familieleden (1ste of 2de graad)
- Dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1ste graad)
- Zwangerschap
- Echtscheiding
- Annulering met geldige reden door een reisgenoot, die bij Allianz Global Assistance of elders een    annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Meeverzekeren

Waarnemer
Uw zakelijke compagnon of degene die op uw privé-bezittingen past, kan de met u gemaakte afspraken niet nakomen door ongeval, ziekte of overlijden van deze persoon zelf of van directe familieleden (1ste of 2de graad).

Extra persoon
U wilt de annuleringskosten vergoed krijgen bij overlijden, levensgevaar of dringende zorgbehoefte van een dierbaar persoon die geen directe familie is.


Zorgplicht
U wilt uw vakantie kunnen annuleren of afbreken wanneer een 2de graadsfamilielid plotseling zorg nodig heeft door ziekte of een ongeval (zorgplicht voor 1ste graadsfamilieleden is standaard meeverzekerd).
Indien u een annuleringsverzekering wenst af te sluiten, verzoekt VNB u om dit aan te kruisen op de aanmeldingskaart of het digitale aanmeldingsformulier op de website en de gevraagde gegevens in te vullen. Wanneer u de boeking heeft bevestigd door het voldoen van de aanbetalingsnota is uw boeking definitief.
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan is VNB genoodzaakt per persoon annuleringskosten in rekening te brengen. Conform de ANVR-voorwaarden is dit minimaal € 95,00, afhankelijk van het aantal dagen dat u annuleert vóór aanvang van de reis. Deze kosten kunt u eventueel verhalen op de door u afgesloten annuleringsverzekering.

Premieoverzicht Annuleringsverzekering

Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting

  • 5,25% (i.p.v. 5,5%) van de totale reissom (excl. assurantiebelasting)
  • Poliskosten € 2,50 (i.p.v. € 4,50) per polis

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

  • 6% van de totale reissom (excl. assurantiebelasting)
  • Poliskosten € 4,50 per polis

Bij uitbreiding met een Waarnemer of Extra persoon, inclusief Zorgplicht (maximaal 2 personen) 1% extra per opgegeven persoon (excl. assurantiebelasting)

De assurantiebelasting bedraagt 21% over de premiekosten van de annuleringsverzekering.

Betaling
U ontvangt twee acceptgirokaarten. Eén voor de aanbetaling en de kosten voor de eventueel af te sluiten verzekeringen en één voor het resterende bedrag.

De factuur met de premiekosten van de annuleringsverzekering is tevens uw verzekeringsbewijs.
Bewaar deze factuur dus goed.
 
Volledige voorwaarden
Voor uitgebreide definitieve voorwaarden en verzekerde bedragen verwijzen we u naar het dekkingsoverzicht en de Bijzondere Voorwaarden Annuleringsverzekering/Dubbel Zeker Annuleringsverzekering. Klik hier om de documenten te bekijken.

Meer informatie : Geeske van der Meulen-Huitema
H. Antonius van Paduaparochie
T (0515) 57 92 81
E geeskehuitema@hotmail.com

Betty Edens
H. Antonius van Paduaparochie
T (0515) 41 46 82
E bettyedens@home.nl

Boudien Janssen-Terbraak
Zalige Titus Brandsmaparochie
T (0515) 58 08 70
E pbjanssen@hetnet.nl

Klik hier om de folder te bekijken