Verslag VNB-dag 2018 + Ken je mij?

zaterdag 13 januari 2018 | Hettie van der Ven (wereldtekst)

De VNB-dag. Een dag vol ontmoetingen, een dag om je te laten inspireren, een dag om samen te vieren, een dag om terug te kijken en zeker ook om een blik vooruit te werpen. De VNB-dag is inmiddels een begrip geworden en uitgegroeid tot een gebeurtenis waar pelgrims en vrijwilligers van VNB uit heel Nederland naar uitkijken en graag bij willen zijn. De vijfde editie, die op zaterdag 13 januari jongstleden plaatsvond in het inmiddels vertrouwde Flint Theater in Amersfoort, wist zelfs een record van ruim 900 bezoekers te trekken. Een onmiskenbaar signaal dat pelgrimsreizen van alle tijden zijn en dat er een onverminderde behoefte blijft aan betekenisvolle ontmoetingen, in welke – vernieuwende – vorm dan ook. Dat VNB nieuwe wegen van pelgrimeren opzoekt, blijkt uit het gevarieerde reisaanbod, dat ieder jaar bijzondere verrassingen kent. Een inspiratiereis naar Griekenland of Kenia, een vertrouwde bedevaart naar Lourdes of een bedevaart met zorg naar Israël en sportieve belevingsreizen naar en door Spanje of Portugal, al wandelend of per fiets. Gevarieerde bestemmingen, uiteenlopende manieren van reizen, maar altijd een grote gemeenschappelijke deler: de betekenisvolle ontmoetingen die centraal staan. Betekenisvol ontmoeten: de slogan die VNB al jarenlang uitdraagt en waarmee ze haar tijd wellicht ver vooruit was. Want wat werd eveneens deze maand tijdens de grote Vakantiebeurs 2018 in de Jaarbeurs Utrecht uitgeroepen tot dé traveltrend van 2018? Betekenisvol reizen! Op zoek gaan naar verdieping en voldoening blijkt meer en meer een behoefte van velen te zijn. Mooi toch, dat VNB die betekenisvolle ontmoeting met elkaar, met jezelf en met de Ander al vele jaren in het volle licht zet. Gedurende het jaar, tijdens alle bedevaarten, inspiratiereizen en belevingsreizen, maar ook tijdens de VNB-dag.

Ontmoetingen zijn oneindig inspirerend, blijven van waarde en bieden steeds weer nieuwe inzichten. Een ander en jezelf leren kennen en ontdekken is een continue en betekenisvolle beweging. Een weg van verwondering en herontdekking. Een reis, zo u wilt. Vandaar ook het centrale thema van deze VNB-dag 2018: Ken je mij, gebaseerd op Psalm 139. 

 

 

 

Ken je mij?
Na de kostelijke lunch begint het eerste programmaonderdeel van de middag. Het draagt een wat mysterieuze, vragen oproepende titel: Ken je mij. Deze woorden verwijzen naar psalm 139, dat begint met de woorden:

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
Met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Prachtige woorden voor een pelgrim die onderweg is of gaat. Achter Ken je mij kun je ook een vraagteken zetten. Ken je mij? is een relevante vraag bij vele gelegenheden, zeker ook tijdens een pelgrimsreis. Vragen stellen en vragen beantwoorden: het zijn wezenlijke onderdelen van iedere betekenisvolle ontmoeting. VNB vindt het belangrijk dat pelgrims elkaar kennen en elkaar steeds beter leren kennen door open vragen te stellen en naar elkaar te luisteren.

Voor de Ken je mij-sessie tijdens de VNB-dag werden groepen van zestien personen gemaakt, die in twee rijen met de gezichten naar elkaar toe gingen staan. Zo ontstonden er per groep dus acht duo’s. Vervolgens werd er op een groot scherm een vraag geprojecteerd. Ieder duo kreeg een beperkte tijd om elkaar deze vraag te stellen en daarna een plek door te schuiven binnen de groep. Op deze manier raakte iedereen razendsnel met elkaar in gesprek over wezenlijke zaken. Soms met bekenden, vaak ook met onbekenden. Soms wat onwennig, maar vaak ook direct tot de kern komend.

Een greep uit de gestelde vragen en enkele antwoorden:

-Wat is jouw meest dierbare jeugdherinnering?
-Ik ben trots op…?
        Gehoord: ‘Op onze fantastische reis die we samen beleefd hebben.’
-Betekenisvol ontmoeten is voor mij…
Gehoord: ‘Samen op pad zijn, voor mensen mogen zorgen en kleine momenten in je hart sluiten.’
-Als er een film over je leven wordt gemaakt, wie zou jou dan spelen?
Gehoord: ‘Ik denk één van mijn dochters. Die kennen me het allerbeste en zijn net zo nuchter als ik.’
Gehoord: ‘Mijn zoon, want die gaat steeds meer op me lijken.’
-God speelt een belangrijke rol in mijn leven, want…
Gehoord: ‘Moeilijk hoor. Soms vraag ik me af of Hij er überhaupt is. Maar wanneer ik dan hoog in de bergen in mijn eentje aan het wandelen ben, dan denk ik weer: Ja!’
        Gehoord: ‘Ik geloof wel in God, maar niet altijd in zijn grondpersoneel.’