Eucharistieviering VNB-dag 2018

zaterdag 13 januari 2018 | Hettie van der Ven (wereldtekst)


Opening
Gods’ woord mag overal klinken. Zo blijkt maar weer tijdens de VNB-dag. In de grote AFASzaal van het Flint Theater vindt als dagopening een plechtige, sfeervolle eucharistieviering plaats. Op de plek waar normaalgesproken veelal congressen en voorstellingen worden gehouden, treden nu – stipt om 10.00 uur – zo’n vijftien priesters de ruimte binnen. ‘Jezus is met de mensen bezig: die eeuwig al bij God bestond, komt op de bruiloft hier aanwezig, de bruiloft van het nieuw verbond’, zo klinkt het openingslied. Er wordt uit volle borst meegezongen, zoals dat gaat onder pelgrims. Achter het geïmproviseerde altaar wordt op een groot scherm het mozaïek geprojecteerd van de Bruiloft van Kana, zoals we dat kennen als kunstwerk bij de ingang van de onderste toegang tot de Rozenkransbasiliek in Lourdes. Hoofdcelebrant is Z. Em. Willem Eijk, Aartsbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. “We bevinden ons hier tussen echte Lourdesveteranen”, zo stelt hij in zijn openingswoord. “Sommigen komen er genezen vandaan, maar allemaal worden we gezegend en raken we vol van Gods kracht.”

Tijdens de viering staat het Heilig evangelie van Johannes centraal (2, 1-11) over de bruiloft te Kana in Galilea, waar Jezus met Zijn moeder aanwezig is. ‘Wat Hij u ook zeggen zal, doe dat’, zo luidt de boodschap.

Overweging door Zijne Eminentie Willem Eijk
De Eminentie spreekt over Jezus, die op dertigjarige leeftijd begint aan zijn openbare leven. Hij trekt door Palestina en samen met zijn moeder bezoekt hij een bruiloft in Kana. Christenen geloven in een God die zich onderdompelt in ons leven en deelt in al onze ervaringen: vreugde, pijn en verdriet.

Het naar buiten treden van Jezus begint tijdens het bruiloftsfeest. De verhouding tussen Jezus en Gods Kerk is als een huwelijk, met Jezus als bruidegom en de Kerk als bruid, vol trouw in goede en kwade dagen. Jezus’ moeder is God altijd trouw gebleven. Op Paaszaterdag bleef zij als enige in Jezus geloven.

Iedereen kwam naar de bruiloft in Kana. Stel dat de wijn was opgeraakt? Dat zou het bruidspaar altijd nagedragen zijn. Jezus trekt zich hun lot aan en gaat de waterkruiken vullen. Water verwordt tot wijn. De boodschap: wat er ook gebeurt, het is het werk van God. Het was het begin van de tekenen die Jezus ons deed. Jezus is onder ons en met ons. ‘For better, for worse’ – in goede en in kwade dagen, vooruitwijzend naar het gastmaal van het eeuwig leven. Tijdens de viering is ook Maria voelbaar aanwezig, als onze belangrijkste voorspreekster. Ook haar zal het aan niets ontbreken.

Uitreiking waarderingsteken
“VNB is al 135 jaar ondenkbaar zonder vrijwilligers”, zo stelt diaken Mark Brinkhuis, voorzitter pastoraat van VNB, voorafgaand aan de jaarlijkse uitreiking van het waarderingsteken aan tientallen vrijwilligers die 5, 10, 25, 40 jaar of zelfs nog langer actief zijn voor VNB. “Hét waarderingsteken is natuurlijk het doopsel van God zelf, voor ieder van ons”, zo onderstreept Brinkhuis. “Blijf het uitdragen: de waarde van ons doopsel, ons Christen zijn” waarna Mgr. Herman Woorts de waarderingstekens zegent.

Bijzondere vermelding verdient Pieter Luiken, die al vijftig jaar actief is voor VNB als hotelleider en voor Lourdeswerk Roosendaal.