LO1860 - Winterbedevaart Lourdes

dinsdag 13 februari 2018 | Pelgrim

Lourdes in winterslaap en een witte wereld
Wanneer we woensdag aan het eind van de middag, na enig oponthoud door protesterende boeren bij Toulouse, aankomen in Lourdes lijkt het stadje in winterslaap. Het is leeg en koud maar gelukkig worden we warm onthaald in hotel Irlande en hebben ze de verwarming al een paar dagen voor ons aanstaan. Wat is het goed om hier te zijn. Sommige zijn hier voor het eerst, anderen zijn er ontelbare keren geweest. In de St Annakapel vieren we de Maria vespers en horen we over traditie en het doorgeven van ontmoetingen.

De volgende ochtend vieren we op een bijzondere plaats in Lourdes: de Crypte. De Crypte is de kapel die werd gebouwd omdat Maria erom had gevraagd. We hebben een moment om met elkaar in stilte te bidden. Een moment om stil te staan bij onze roeping; ‘Doe alles wat Hij U zeggen zal’, het jaarthema van Lourdes. Na de viering hebben we uitgebreid de tijd en gelegenheid om de schitterende mozaïeken van de geheimen van de rozenkrans in,- en buiten de Rosaire te bekijken.
Ondertussen is het gaan sneeuwen in Lourdes. Een prachtig laagje wit vormt zich over de kerken, op de straten en op de pleinen. Prachtig, maar het maakt het voor ons te gevaarlijk om de berg op te gaan om de Kruisweg te bidden. We besluiten binnen in de basiliek Pius X, onder begeleiding van het orgel wat gestemd werd voor de feestdag van de eerste verschijning op zondag 11 februari, de Kruisweg te bidden.

Viering aan de Grot en met elkaar de berg op
Samen met onder andere de Gentse bedevaart uit België vieren we vroeg in de morgen aan de Grot. En ja, een winterbedevaart, dat betekent dat het ook heel koud is. In de viering, waar we in het evangelie horen over de bruiloft in Kana, worden er 6 + 1 kruikjes in de voorbede aangedragen met water dat, ‘ beademd door de Jezus Geest leven kan herbezielen’. In de middag vieren we met elkaar de viering met handoplegging; klein, intiem en bemoedigend.
De zaterdag beginnen we feestelijk met een mooie viering. ’s Middags lopen we met elkaar de ‘grote kruisweg’. Samen met de biddende groepen voor- en achter ons, en met uitzicht op de prachtig besneeuwde bergen, is het indrukwekkend.

Lourdes stroomt vol; ook met heel veel lichtjes
Zaterdag, de dag voor het grote feest, stroomt Lourdes in een rap tempo vol met voornamelijk heel veel Italianen. Alle winkels zijn ineens weer open en ook kunnen we weer op de vertrouwde plaatsen koffie drinken. Natuurlijk gaan we met elkaar op de foto, een mooi aandenken aan deze bedevaart. De lichtprocessie op zaterdagavond is koud maar prachtig. Zoveel mensen, zoveel lichtjes. Morgen is het 11 februari, dé feestdag in Lourdes en aan het eind van de lichtprocessie onder het luiden van alle klokken wordt het feest aangekondigd.

160 jaar eerste verschijning en een nieuw wonder
Twee uur voor het begin van de Internationale Hoogmis is de Pius X basiliek al vol, alle zitplaatsen zijn bezet. Omdat het jongenskoor van de Westminster Abbey ook zingt is het dringen bij het koor. Als om 10.00 uur de viering begint kan er niemand meer bij, ook op de ring staat het 4 rijen dik. Een indrukwekkende hoeveelheid diakens, priesters, bisschoppen en kardinalen gaan voor in de viering. Met recht een Hoogfeest. Na de viering wordt het 70ste erkende wonder van Lourdes afgekondigd. Sœur Bernadette Moriau is na haar bezoek aan Lourdes wonderlijk genezen.

In de middag vieren we ook in de Pius X: een Lof met ziekenzalving. Het is vandaag, naast de dag van de eerste verschijning ook Wereldziekendag. Zo’n 70 pelgrims uit verschillende landen ontvangen de ziekenzalving. Hoewel het de hele dag geregend heeft is het een prachtige feestdag die we met elkaar afsluiten in het hotel: de devotionalia worden gezegend en er wordt met elkaar teruggeblikt op een hele bijzondere, indrukwekkende winterbedevaart. Wij hebben het heel goed gehad.

Afscheid
Dan is het weer tijd om naar huis te gaan. Op onze laatste dag sluiten we aan bij de viering voor de deelnemers van het congres van bedevaartorganisaties die op dit moment ook in Lourdes wordt gehouden. In de Rosaire zingen we en bidden we nog eenmaal. De laatste kaarsen worden opgestoken en Maria wordt gegroet. Vol dankbaarheid laten we Lourdes weer in winterslaap achter.