Int. bedevaart Orde van Malta en Dominicanen

dinsdag 8 mei 2018 | VNB-redacteur


Van vrijdag 4 mei t/m woensdag 9 mei vond in Lourdes de internationale bedevaart van de Orde van Malta plaats. Afdelingen uit 45 landen en 5 continenten nemen deel aan dit internationale gebeuren; ruim 8.000 pelgrims waaronder 1.800 zieken. Ook uit Nederland neemt een groep van 150 pelgrims, 50 gasten en 100 begeleiders, deel aan deze grote bedevaart.

Vreugde bij de deelnemers door de verkiezing van de nieuwe vorst-grootmeester. Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto is op 2 mei in Rome gekozen tot de nieuwe vorst-grootmeester van de Soevereine Militaire Orde van Malta. Hij is het 80ste hoofd van deze hospitaalridderorde. Het kiescollege bestond uit 54 ridders. Zij kozen Dalla Torre, die vorig jaar al werd aangewezen als luitenant-grootmeester tijdens de bestuurscrisis binnen de Maltezer Orde. Deze crisis bereikte zijn dieptepunt toen paus Franciscus de toenmalige grootmeester Fra’ Matthew Festing verzocht af te treden.

De orde van Malta
De Nederlandse Associatie van de Orde van Malta is een afdeling van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Wereldwijd heeft de Orde meer dan 12.000 leden in 47 landen. De Orde is meer dan 900 jaar geleden opgericht, in de tijd van de kruistochten. Europese edellieden trokken op pelgrimstocht naar het Heilig Land, en boden daar bescherming aan andere pelgrims en verzorgden de zieken. Tot op de dag van vandaag is de Orde van Malta een katholieke ridderlijke Orde, met de zorg voor zieken en hulpbehoevenden als voornaamste taak, zowel in eigen land als internationaal. Dat gebeurt door leden van de Orde en door vrijwilligers die zich inzetten voor de werken van de Orde.  Regelmatig komen de leden bijeen ter versterking van de christelijke levenshouding en de onderlinge band van vriendschap. In internationaal verband werken de 47 nationale associaties van de Orde samen via de hulpverleningsorganisatie Malteser International. Deze organisatie voert gezamenlijke hulpprojecten uit in crisissituaties in 20 landen zoals recentelijk na de aardbeving in Haïti en de overstromingen in Pakistan. 

Bedevaart naar Lourdes 
Jaarlijks organiseert de Nederlandse Associatie een bedevaart naar Lourdes en twee vakantieweken voor gehandicapte jongeren. VNB verzorgt voor de Lourdesbedevaart de vliegreis en de logistieke ondersteuning ter plaatse. Aan de gasten die in het accueil Notre Dame verblijven wordt een volledig Nederlands programma aangeboden. Ook nemen de pelgrims deel aan enkele internationale programmaonderdelen.

Samen op pelgrimstocht naar Lourdes met de Dominicanenkerk uit Zwolle
Even de vaste bezigheden loslaten. Tijd nemen om je leven te overdenken en samen met vertrouwde voorgangers te bidden en te vieren. Samen op bedevaart naar Lourdes! Parochianen en pastores van de Dominicanenkerk uit Zwolle zijn tijdens de bedevaart van de Orde van Malta met een groep van 34 pelgrims in Lourdes. De aankondiging in de kerk heeft vele parochianen die uit Zwolle en de omtrek van Zwolle komen enthousiast gemaakt.

Onder de deelnemers ook Hazem Darwiesh een vluchteling uit Aleppo die tijdens de Mariale lichtprocessie twee avonden, zenuwachtig maar vol trots, het Weesgegroet in zijn moedertaal mocht bidden

Lourdes staat bekend als pelgrimsoord waar mensen troost en kracht zoeken en nieuwe inspiratie opdoen. Door het pastoresteam was er i.s.m. VNB een mooi programma samengesteld, waarbij ruimte is voor ontmoeting, gesprek en verschillende vormen van vieren in de Dominicaanse spiritualiteit. Daarnaast was er ook ruimte voor ontspanning en excursies.

De begeleiding van de bedevaart was in handen van Corinne van Nistelrooij en Margot van Veen en de Paters Jozef Essing en Wijbe Fransen