Bedevaart Lourdes - LO1863, dag 3

vrijdag 11 mei 2018 | Rita Dufrenne | Heemskerk


De bedevaartgangers uit Heemskerk zijn deze stralende dag begonnen met een bezoek aan het Cité Secours, het dorp der naasten liefde. Dit centrum is schitterend gelegen op een berghelling net buiten Lourdes met een wijds uitzicht over de stad. Bernadette had gevraagd een opvangcentrum te stichten waar mensen met beperkte financiële middelen kon verblijven, zodat ook zij de kans kregen om Lourdes te bezoeken. De Cité wordt o.a. onderhouden door vrijwilligers uit allerlei landen die drie weken lang hun bijdrage mogen leveren. Vandaag de dag komen naast minder bedeelden ook verslaafden en daklozen. Zij zoeken rust en ontmoetingen met medemensen.

Hoogtepunt van dit bezoek was de viering in de schaapskooi, waarin een kapelletje is. Je vindt hier een weegschaal die het evenwicht aangeeft van de aardse en geestelijke behoeften van de mensen. Ook is er een Mariabeeld die aan de ene kant lacht en aan de andere kant droevig kijkt. Als je het kapelletje verlaat kom je langs het eenvoudige graf van Pierre Rodhain, de stichter van het Cité Sécours. Zijn motto was: naastenliefde kent geen tijd. Het bezoek heeft op ons allen veel indruk gemaakt.

Na een lekkere lunch in ons hotel, vertrokken we naar de Heiligdommen om de drie kerken te bezoeken. Onze geestelijke leider pastoor Van der Linden wist veel interessante bijzonderheden over deze kerken te vertellen. Voor de vrijwilligers best wel een aardige klus om de rolstoelen bij de twee bovenste kerken te brengen. Vanaf het plein voor de Crypte had je een mooi uitzicht over de Esplanade en aan de zijkant over de rivier de Gave en de grote rij wachtende pelgrims voor de Grot.

Na de bezichtiging van deze kerken en het nuttigen van een lekker kopje koffie werd het tijd om ons op te stellen voor de Sacramentsprocessie. Om exact 17.00 uur klonk het trompetgeschal uit de luidsprekers en werd de monstrans met het allerheiligste naar buiten gedragen en naar het altaar gebracht. Allen die konden en wilden, knielden neer en na gezangen, een Evangelie lezing en gebeden begon de processie naar de Pius X basiliek.

In de stoet die uit honderden mensen bestond werden veel vlaggen en vaandels meegedragen. In de Basiliek aangekomen stonden al veel mensen het allerheiligste op de wachten. De monstrans werd op het altaar geplaatst, waarna de lichten werden gedoofd en er een spot de monstrans verlichtte, en het doodstil was. Hierna werden alle mensen gezegend door het kruisteken met de monstrans. Het meelopen in de stoet het zingen van liederen en het meebidden door mensen uit allerlei windstreken gaf een gevoel van saamhorigheid en maakte diepe indruk.

Het was een bijzondere dag en gelukkig kunnen wij nog twee volle dagen genieten van het inspirerende Lourdes en de verbondenheid met Maria.