Bedevaart Lourdes - LO1864, dag 2

zondag 3 juni 2018 | VNB-redacteur

 
Parochiebedevaart naar Lourdes met de parochie Sint Jan de Doper uit het Groene Hart

Na een vroeg ontbijt gingen we naar de internationale viering in de Pius X basiliek, de grote onderaardse kerk in Lourdes. Daarin passen zo'n 20.000 pelgrims; deze ruimte zit bijna halfvol. De viering wordt geleid door een Duitse bisschop met daarbij aanwezig vele bisschoppen, priesters en diakens. Een aantal onderdelen werden in vele talen gedaan o.a. Duits, Spaans, Italiaans, Engels, Frans en Nederlands. Ook werden op de schermen, waarop de viering ook te volgen is, vele onderdelen van de viering met verschillende talen ondertiteld. We ervaren hier aan den lijve hoe het voelt om een grote Rooms-Katholieke familie te zijn!

's Middags kregen we per hotel een rondleiding langs belangrijke plekken uit het leven van Bernadette en haar familie: de molen waar ze geboren is en waar de familie in betere tijden heeft gewoond, het cachot waar de familie in tijde van armoede heeft gewoond, de begraafplaats waar het familiegraf van de familie Soubirous is.
De rondleiding eindigde op de Heiligdommen, waar enkele deelnemers uit onze groep de kans namen om - terwijl het hemelwater inmiddels uitbundig naar beneden gutste - in de baden ondergedompeld te worden.
's Avonds namen we deel aan de lichtprocessie. De processie vond dit keer plaats in de Pius X basiliek in verband met een zeer slechte weersvoorspelling; een unieke gebeurtenis! Een aantal mannen van onze bedevaart mochten het beeld van Maria (180 kilo zwaar!) door deze immense kerk dragen, waarbij ze regelmatig afgewisseld werden. Bedevaartgangers van allerlei nationaliteiten liepen hierachter met een brandende kaars. In verschillende talen wordt het "Wees gegroet" gebeden en het "Te Lourdes op de bergen" gezongen. Zodra het refrein van "Ave, ave..." begon, stak iedereen zijn kaars omhoog en zong mee. Een prachtige ervaring.
Pastoor van Klaveren deed het slotwoord bij deze processie. Erg mooi hoe hij daar op de voor geestelijken gereserveerde plek stond en hij de aanwezigen mocht toespreken.
Uiteindelijk gingen velen, na de lichtprocessie, een drankje drinken, waarbij de ontmoeting onderling tot in de kleine uurtjes centraal stond. Voorwaar een mooie ervaring, die alle parochianen uit de diverse locaties steeds dichter bij elkaar brengt!